Træning

Klubben tilbyder alle motionister træning mindst én gang ugentligt i udendørssæsonen. Desuden tilbydes også motionisttræning til så mange som muligt om vinteren (vi har desværre meget begrænset banekapacitet indendørs).

 

Der bliver i videst muligt omfang taget hensyn til styrke  på de forskellige træningshold, således at du kan komme til at have det rigtigt sjovt og lære en masse. Tilmelding til træning og spørgsmål  sendes til cheftræneren via e-mail: traener@hjortekaertk.dk

Trænerne

HTK’s motionisttræning ledes af cheftræneren med hjælp fra dygtige assistenttrænere.

 

Træningsperioder

Udendørstræningen foregår typisk i ugerne 18-25 og 32-39 på banerne på Ravnholmvej.

Indendørstræningen foregår i månederne oktober – april  i Lyngbyhallen

Sommerlejr

Der arrangeres en uges intensiv træning i løbet af sommerperioden  (hver aften  fra mandag-fredag). Tilmelding skan ske hos cheftræneren på e-mail: traener@hjortekaertk.dk

 

Vinterspil

Klubben råder over banetider i Lyngbyhallen ved Lyngby Stadion. Der udsendes tilbud om tilmelding til vinterspil i løbet af august/september.