Da to af kommunens andre haller lukker midlertidigt , er det besluttet, at de berørte klubber skal genhuses i kommunens øvrige haller. Det betyder, at vi kan risikere, at må nøjes med færre timer til vinter i Lyngbyhallen, end vi før har haft.

Der er fremkommet flere forslag til at udnytte kapaciteten yderligere. Desværre har kommunen også annonceret, at de baner, vi hidtil har haft søndag  aften, ikke længere vil være tilgængelige. Det går ud over træning og Hyg-Ind og påvirker dermed hele klubbens tilbud til medlemmer om vinteren.

Hjortekær Tennisklub er en af de faste brugere af Hal 3 i Lyngbyhallen, så bestyrelsen er i løbende kontakt med kommunen, for at sikre den bedste løsning for vores klub. Vi er stærkt utilfredse med de løsninger der er kommet frem indtil nu.

Brev modtaget fra Lyngby Taarbæk kommune kan læses her.

Følg med i medier og på hjemmesiden.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen