Kære seniormedlem,

Indendørssæsonen starter i år d. 01-10-2021. Er du interesseret i en indendørs bane så skal du aflevere en tilmeldingsblanket senest søndag d. 5. september 2021 i postkassen som er placeret på klubhuset.

Banefordelingen vil ligge på vores hjemmeside senest den 19. september.

Tilmeldingsblanket kan printes fra Hjortekær Tennisklub Banefordelingsliste 2021-2022. Alm. papirkopi kan også hentes i klubhuset.

Ved tidligere generalforsamling ønskede flere medlemmer oplyst hvordan banefordelingen blev foretaget.

Baner vil i år blive tildelt klubbens medlemmer efter følgende princip:

  1. Alle, der har spillet sidste år, kan få tildelt samme banetid i år, hvis de ønsker det. Det er dog betinget af, at man kun spiller én gang ugentligt, og at tiden ikke bliver inddraget til træning eller bliver tildelt andre klubber.
  2. Resterende tider fordeles efter følgende principper:
  • a) Medlemmer, som har mistet deres tid i år
  • b) Andre medlemmer – evt. må banen deles, så man spiller hver anden uge
  • c) Doubler prioriteres før singler
  • d) Hvis der er ledige baner efter ovennævnte fordelingsprincipper kan disse fordeles jævnt mellem medlemmer, som allerede har fået en ugentlig tid. Igen har, doubler fortrinsret frem for singler.

Vi vil i år forsøge af have tider som kan bookes på timebasis via klubbens hjemmeside i lighed med udendørs booking. Det betyder at der skal meldes afbud i det omfang at banen ikke benyttes.

Der kan i løbet af vinteren forekomme aflysninger som vil blive annonceret ved opslag i hallen.

For at lette fordelingen af banerne skal jeg bede om at der skrives tydeligt navn og medlemsnummer.

 

Fortsat god tennissæson, Finn Carlsson, Baneinspektør, Hjortekær tennisklub