Indkaldelse til generalforsamling

Generalforsamling 2023

Ordinær generalforsamling 2023

Torsdag d. 23. februar 2023 kl. 20 i klubhuset

 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
 3. Forelæggelse af regnskab for 2022 til godkendelse og give decharge til bestyrelsen, samt budget for 2023.
 4. Forslag fra medlemmerne: Der er ikke indkommet nogen forslag
 5. Fastsættelse af kontingent.
  Grundet ændringer i medlemstal og udgifter foreslås følgende kontingentændringer:
  • Senior sommerkontingent stiger med 100kr til 1.500kr
  • Senior vinterspil (1 time/uge) stiger med 100 kr. til 900kr
  • Senior vinterspil ved mere end 1 time/ uge: 1300kr
  • Junior sommerkontingent stiger med 50kr til 800kr
  • Junior vinterspil stiger med 50 kr. til 550kr
  • Indskud nedsættes med 200kr til 0kr
  • Senior sommerkontingent for samtidig ny indmeldt forældre til ny indmeldt junior 1. år 750k.
  • Indskud 200 kr. nedsættes til 0kr.
 6. Valg af formand. Formanden vælges i ulige år.
 7. Valg af kasserer. Kasserer vælges i lige år. Punktet udgår.
 8. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer – 2 medlemmer er på valg i ulige år
  3 medlemmer er på valg i lige år

  Hanne er på valg og er villig til genvalg
  Anders er på valg og villig til genvalg
  Finn afgår uden for tur
 9. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. To suppleanter vælges.
 10. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
  Leise Theilgaard & Kim Baarsgaard Hansen er på valg og villige til genvalg
 11. Eventuelt.

Klubben vil efter generalforsamlingen være vært til lidt mad & drikke.