PRIVATLIVSPOLITIK

Hjortekær Tennisklub 25. maj 2018

Kære medlem,

EUs nye regler for håndtering og beskyttelse af persondata gælder også for Hjortekær Tennisklub.

Som følge heraf har klubben indgået en databehandler aftale med Globus Data Aps, som har stået for klubbens IT systemer gennem mange år. Aftalen er indgået for at sikre, at behandlingen af jeres personlige data sker i overensstemmelse med persondatalovgivningen.

Alle klubbens medlemmer kan til enhver tid se hvilke oplysninger, som klubben har om medlemmet ved at logge ind på booking­systemet, med medlemsnummer/adgangskode. Vælg herefter menupunktet ”medlemsoplysninger” (ude i venstre menu punkter) og herefter under fanebladet ”Persondata”. Det er her muligt at til/fravælge de medlems­oplysninger, som må kunne ses af andre medlemmer.

Hvilke oplysninger registreres

De personoplysninger som Hjortekær Tennisklub registrerer, kan for eksempel omfatte dit navn,køn, din adresse, din email­adresse, din fødselsdato, og dit telefon nr for at vi kan komme i kontakt med dig og som anvendes som dine identifikationsoplysninger samt loginoplysninger.

Til hvilket formål registreres oplysningerne

Hjortekær Tennisklub registrerer dine personoplysninger udelukkende for at kunne gennemføre den daglige administration i klubben, herunder eksempelvis kontingent­opkrævning, træningstilmeldinger, udsendelse af informationer etc. samt indberetning af medlemsstatistik mv. og tilskudsansøgninger til blandt andet offentlige myndigheder og DTF.

Sletning af personlige data

Du har mulighed for at anmode Hjortekær Tennisklub om at få slettet alle dine personlige oplysninger fra bookingsystemet. Bemærk dog, at klubben har behov for visse data for at kunne opfylde formålet med at drive en tennisklub.

Som udgangspunkt slettes din profil og underliggende data, hvis du har været udmeldt/inaktiv i 36 måneder.

Af hensyn til bogføringsloven vil fakturaer blive bibeholdt i systemet i minimum 5 år.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til kontoret på kontor@hjortekaertk.dk